เชียงราย อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2017

เชียงของ...เมืองที่เงียบสงบ และเรียบง่าย

สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่น ซึมซับอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติ สายน้ำ และขุนเขา

เชียงราย อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2017

รูปแบบการจัดงาน

จัดงานรูปแบบการแข่งขันวิ่งมาราธอนภายใต้วิถีไทย โดยการนำสถานที่ท่องเที่ยวอันเงียบสงบยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวล้านนาริมแม่น้ำโขง มาเป็นจุดดึงดูดใจนักกีฬา เพื่อที่จะได้สัมผัส วิวทิวทัศน์ธรรมชาติของริมฝั่งโขงพร้อมปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางในครั้งต่อไป

Marathon

Start ด่านศุลกากร เชียงของ-ด่านตรวจคนเข้า เมืองเชียงของ–ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย-ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ -ด่าน...

42.195 km.

Half Marathon

Start ด่านศุลกากร เชียงของ – ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ – ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย - ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ - ด่าน...

21 km.

Mini Marathon

Start ด่านศุลกากร เชียงของ-ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ – ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยทราย-ด่านศุลกากร เชียงของ Finish

10.5 km.

Fun Run

Start ด่านศุลกากร เชียงของ-ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ–ด่านศุลกากร เชียงของ Finish

4.5 km.

เชียงราย อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2017

ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

1THB สำหรับ Marathon
1THB สำหรับ Half Marathon
1THB สำหรับ Mini Marathon
Free สำหรับ Fun Run
สนใจสมัครเข้าร่วม

เชียงราย อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2017

คลิ๊กด้านล่าง